castellano | català
 
tornar
CONSELLS HIGIÈNIC-DIETÈTICS EN CAS DE FEBRE
- Evitar excés de roba d´abric que dificulti la dissipació de calor corporal a través de la pell
- Situar el pacient en un ambient entre 20-22ºC
- Limitar l'activitat física per evitar un augment de la temperatura. No obstant tampoc cal repòs
absolut al llit
- Mantenir l´equilibri hídric, augmentant la ingesta de líquids
- Aplicar draps humits amb aigua, mai d'alcohol
- No immersió en aigua freda
     
 
Farmàcia Cladellas © 2009 - Tots els drets reservats - Avís legal