castellano | català
 
CONSELLS PEL MAL DE COLL
Evitar factors irritants:
Begudes i aliments molt frets o molt calents, tabac, irritants químics o ambientals, forçar la veu ...
CONTROL DE LA TENSIÓ ARTERIAL
La tensió arterial és correcta quan està per sota de: tensió sistòlica per sota de 14, tensió diastòlica per sota de 9. És important mantenir uns nivells ...
MARXA DE VIATGE? PREPARI'S LA SEVA FARMÀCIA
Analgèsic, antitèrmic, antiàcids, antial·lèrgic, antihistamínc, antidiarreic, antifúngics, col·liris o pomada oftàlmica, protecció solar, material de cura ...
CONSELLS HIGIÈNIC-DIETÈTICS EN CAS DE FEBRE
Evitar excés de roba d'abric que dificulti la dissipació de calor corporal a través de la pell, situar el pacient en un ambient entre 20-22ºC, limitar l'activitat ...
TRIGLICÈRIDS
Els valors correctes de triglicèrids són: <200mg/dl. Per aconseguir aquests valors correctes s'ha de continuar unes normes dietètiques: distribuir els menjars...
LA MENOPAUSA
La menopausa no és una malaltia, és una etapa més en la vida de la dona. Es considera que s'ha arribat a la menopausa quan durant més de 12 mesos no s´ha ...
DIABETIS
Quan és necessari realitzar un control de sucre a la sang?
Persones majors de 45 anys: cada 3 anys. Persones menors de 45 anys en cas ...
LA HIPERCOLESTEROLÈMIA
Un excés de colesterol és un factor de risc de patir infart de cor, ja que s'acumula a les artèries i les obstrueix. Per evitar tenir-ne en excés ...
MANTENIMIENT BUCO-DENTAL
S'ha d'anar al dentista un cop l'any per realitzar revisió i higiene dental completa Raspallar-se les dents 3 cops al dia després dels àpats ...
CONSELLS DE LA TEVA FARMÀCIA
ALIMENTS MOLT RICS EN ÀCID ÚRIC extracte de carn (avecrem, maggi...) Caldo de carn, ronyó, cervells, fetge de vedella (carn de vedella en general) ...
 
Farmàcia Cladellas © 2009 - Tots els drets reservats - Avís legal